Faite colaborador

Si estás lendo isto é moi boa nova! Considerar ser noso patrocinador é un impulso moi grande para nos, xa que nos permitirá seguir soñando con competir o más alto nivel e seguir formando a unha das mellores canteiras do país. Deixa os teus datos para que podamos contactar contigo e aclararte cualquer dubida e poñer así en marcha o teu apoio!!

    La Sociedad Deportiva Tirán le comunica que mediante el presente apartado no solicita ni almacena ningún dato de carácter personal del remitente del correo electrónico. La SD Tirán dará respuesta a los correos electrónicos recibidos e inmediatamente los eliminará de forma definitiva de sus sistemas informáticos